“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin iň oňat hilli Hytaý rul

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Rul
OEM NOOK:7C19 3200 AF / EB3C 3D070 BH / JB3C 3D070 KF / CN15 3A500 CD / 6M51 3A500 AA / HV6C 3D070 L / BV61 3A500 AF / GK29 3200 BF
Jemleme NOOK:2329083/2329084/2329084/2029334/2372727/1925801/1893442/1893440/1837044/1768115
Awtoulag öndürijisi:Ford Ranger Ewerest
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin rul bar, mysal üçin: 7C19 3200 AF / EB3C 3D070 BH / JB3C 3D070 KF / CN15 3A500 CD / 6M51 3A500 AA / HV6C 3D070 L / BV61 3A500 AF / GK29 3200 BF ..., bölekler paketli asyl hil, ýeterlik aksiýa bar, MOQ çägi ýok, tölegi TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde kabul edýäris, belli bir gowşuryş möhleti, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ecosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory” we “Geely”, “Chery”, “Great Wall” we “Mg” ýaly hytaý awtoulag markalary üçin bäsdeşlik nyrhlarynda “Ford” elektrik energiýasy “Bogies” -iň doly görnüşini hödürleýäris.Döredileli bäri, “Ford” awtoulag zapas şaýlaryny satyn almaga ygrarly, häzirki wagtda 10 ýyldan gowrak satyn alyş tejribesi bar.Eger degişli esbaplary satyn almak zerurlyklaryňyz bar bolsa, biz siziň iň gowy saýlan zadyňyz bolar.

Zawodyň bahasy lomaý ýokary hilli “Ford bogie” -ni Hytaýda hödürleýäris.Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama we beýleki kompaniýalar bilen güýçli we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýduk. pudagyndaky daşary ýurt kompaniýalary.“Win-win” düşünjesine eýerýäris, global satuw toruny we satuwdan soňky hyzmat toruny döretdik.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly ýokary hilli awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Rul
OE .OK 7C19 3200 AF / EB3C 3D070 BH / JB3C 3D070 KF / CN15 3A500 CD / 6M51 3A500 AA / HV6C 3D070 L / BV61 3A500 AF / GK29 3200 BF
Jemleýji nomer 2329083/2329084/2329084/2029334/2372727/1925801/1893442/1893440/1837044/1768115
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

6M51 3A500 AA
7C19 3200 AF
BV61 3A500 AF
CN15 3A500 CD
EB3C 3D070 BH
GK29 3200 BF
HV6C 3D070 L.
JB3C 3D070 KF

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

4-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

5-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

7-nji sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"


  • Öňki:
  • Indiki: