“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin Hytaý zawodynyň debriyaj çykarylyşy

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Debriyaç çykaryjy podşipnik
OEM NOOK:8V21 7A564 AD / 3C11 7548 AA / CNHC15 7548 AA / KTCAP 7C603 BC / 88BB 7548 AA / GK21 7A564 AB / 4C11 7C559 AH / 94ZT 7A564 AA / AV61 7A564 AC
Awtoulag öndürijisi:“Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin debriyaj çykaryjy podşipnikler bar, mysal üçin: 8V21 7A564 AD / 3C11 7548 AA / CNHC15 7548 AA / KTCAP 7C603 BC / 88BB 7548 AA / GK21 7A564 AB / 4C11 7C559 AH / 94ZT 7A564 AA / AV61 7A564 AC .., paketli asyl hil bölekleri, ýeterlik aksiýasy bar, MOQ çägi ýok, tölegi TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde kabul edýäris, belli bir gowşuryş möhleti harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, 7 günüň içinde iberilmegine baglydyr. tölegiňizi alýar.

“China Ford” klawiş çykaryjy podşipnikleriň hemmesini lomaý satýarys we iň oňat bahany hödürleýäris, esasan, “Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory” ýaly ähli seriýaly FORD awtoulag böleklerine üns berýäris. Hytaýyň awtoulag markalary “Geely”, “Chery”, “Great Wall”, MG we ş.m.

“Ford” debriyaç çykaryjy podşipnik üçin Hytaý zawodynyň lomaý bahasyny hödürleýäris.Awtoulag böleklerimiz Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama we beýleki köp ýurtlara eksport edildi we berk we uzak möhletli gatnaşyk gurdy. bilen.Toparymyz tarapyndan hödürlenýän satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy kanagatlandyrýar.Önümiň jikme-jiklikleri we parametrleri soňky tassyklama üçin size iberiler.Mugt nusgalar kompaniýanyňyza iberilip bilner.Şeýle hem biziň kompaniýamyzy tapyp bilersiňiz.Gözlegleriňizi alyp, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýärin.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly ýokary hilli awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Debriyaç çykaryjy podşipnik
OE .OK 8V21 7A564 AD / 3C11 7548 AA / CNHC15 7548 AA / KTCAP 7C603 BC / 88BB 7548 AA / GK21 7A564 AB / 4C11 7C559 AH / 94ZT 7A564 AA / AV61 7A564 AC
Jemleýji nomer 1503738/1514143/2019956/1478806/1830995
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

4C11 7C559 AH
8V21 7A564-nji ýyl
94ZT 7A564 AA
55248403
AV61 7A564 AC

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

4-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

5-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

6-njy sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"


  • Öňki:
  • Indiki: