“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin Hytaý öndürijisi EGR klapan öndürijileri

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:EGR klapan
OEM NOOK:BK2Q 9D475 CD / 1S7G 9D475 AC / 9C1Q 9D475 AB / 8C1Q 9D475 BA
NOOK :2017121/5204549/1673226/1730360/1835009/1673226/1466340/1480560
Awtoulag öndürijisi:Ford Transit
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin EGR klapan bar, mysal üçin: BK2Q 9D475 CD / 1S7G 9D475 AC / 9C1Q 9D475 AB / 8C1Q 9D475 BA ..., paket bilen asyl hil bölekleri, ýeterlik aksiýasy bar, MOQ çägi ýok, tölegi kabul edýäris TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde belli bir gowşuryş möhleti, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

Müşderileriň soraglaryny çözmek üçin netijeli toparymyz bar.Biziň maksadymyz "önümimiziň hilinden, bahasyndan we toparymyzyň hyzmatyndan 100% müşderi kanagatlandyrmak" we müşderileriň arasynda gowy abraý gazanmagy umyt edýäris.Hytaýda “Ford EGR Valve” awtoulag zapas şaýlarynyň doly üpjün edijisi bar we iň gowy bahany üpjün edýäris.“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory”, şeýle hem “Geely”, “Chery”, “Great Wall, Mg” we ş.m. ýaly Hytaý awtoulag markalarynyň ähli ugurlary boýunça ýöriteleşýäris. Içerde we daşary ýurtlarda potensial alyjylara kömek etmek üçin has köp tagalla ederis, hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

EGR klapany üçin hytaý zawodynyň lomaý bahalaryny hödürleýäris, Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, bilen uzak we uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. Kolumbiýa, Argentina, panama we beýleki köp sanly daşary ýurt kompaniýalary.Satuw ulgamymyz yzygiderli giňelýär we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin hyzmatyň hilini yzygiderli ýokarlandyrýarys.Haýsydyr bir önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde siziň bilen üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady EGR klapan
OE .OK BK2Q 9D475 CD / 1S7G 9D475 AC / 9C1Q 9D475 AB / 8C1Q 9D475 BA
Jemleýji nomer 2017121/5204549/1673226/1730360/1835009/1673226/1466340/1480560
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

1S7G 9D475 AC.JPG
8C1Q 9D475 BA.JPG
9C1Q 9D475 AB.JPG
BK2Q 9D475 CD.JPG

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

4-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

5-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

6-njy sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"


  • Öňki:
  • Indiki: