“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin arzan bahaly krank miliniň pozisiýa datçigi

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Krank miliniň ýagdaýy datçigi
OEM NOOK:LF01 18 221 / 2S7Q 6C315 AC / BM51 6C315 BB / 1S7F 6C315 AD / BK21 6C315 BA
NOOK :1143723/1828951/1119150/1129988/2574001
Awtoulag öndürijisi:Ford Transit
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin krank miliniň datçigi bar, mysal üçin: LF01 18 221 / 2S7Q 6C315 AC / BM51 6C315 BB / 1S7F 6C315 AD / BK21 6C315 BA ..., paketli asyl bölekleri, ýeterlik paýy bar, MOQ ýok çäklendirme, tölegi TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde kabul edýäris, belli bir gowşuryş möhleti, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

Ford Transit, Ranger, Everest, Focus we Fiesta, Mondeo, Ecosport, Explorer, Territory üçin krank miliniň datçigi bar.“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory”, şeýle hem “Geely”, “Chery”, “Great Wall, Mg” we ş.m. ýaly Hytaý awtoulag markalarynyň ähli ugurlary boýunça ýöriteleşýäris. Olardan haýsydyr birine mätäç bolsaňyz, haýal etmän biziň bilen habarlaşyň, iň gowy üpjün ediji bolarys.

“Ford” krank miliniň pozisiýa datçiginiň zawod bahasyny üpjün edýäris, Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, bilen uzak we uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. Kolumbiýa, Argentina, panama we daşary ýurt kompaniýalarynyň mukdary.Müşderilerimiz dünýäniň dürli künjeginden gelýärler.Tejribämiz we ýadawsyz tagallalarymyz bilen olar bilen strategiki hyzmatdaşlygy gurýarys.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Krank miliniň ýagdaýy datçigi
OE .OK LF01 18 221 / 2S7Q 6C315 AC / BM51 6C315 BB / 1S7F 6C315 AD / BK21 6C315 BA
Jemleýji nomer 1143723/1828951/1119150/1129988/2574001
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

Miladydan öňki 1S7F 6C315
2S7Q 6C315 AC
504129943
BK21 6C315 BA
BM51 6C315 BB
LF01-18-221 LF01 18 221

Sorag-jogap

1-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

2-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

3-nji sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"


  • Öňki:
  • Indiki: