“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin oňat hilli trotle klapanlary

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Otly
OEM NOOK:4M5G 9F991 FA / BK2Q 9E926 AC / 2S6U 9F991 EA / 7S7G 9F991 CA / CN1G 9F991 AB / 8A6G 9F991 AC
Jemleme NOOK:1537636/1362955/1444984/1781960/1333604/1358593/1404858/1483795/1505642/1751015/1745465
Awtoulag öndürijisi:Ford Transit
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin siňdiriji klapan korpusynyň gözegçisi bar, mysal üçin: 4M5G 9F991 FA / BK2Q 9E926 AC / 2S6U 9F991 EA / 7S7G 9F991 CA / CN1G 9F991 AB / 8A6G 9F991 AC ..., paketli asyl bölekleri. ýeterlik aksiýa, MOQ çägi ýok, tölegi TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde kabul edýäris, belli bir gowşuryş wagty, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň we mukdarlaryň sargydyna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

Biziň maksadymyz, dünýädäki sarp edijilere bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümleri we birinji derejeli hyzmaty bermek.“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory” we “Geely”, “Chery”, “Great Wall” we “Mg” ýaly hytaý awtoulag markalarynyň doly görnüşi bar.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bölek belgiňizi bize iberiň we mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris.

“Throttle Valves” Hytaýda gyzgyn satylýar.Içerki we daşarky bazarlarda müşderiler we hyzmatdaşlar bilen berk gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýän baý satyn alyş tejribämiz bar.Birnäçe ýyl bäri önümlerimiz Türkiýä, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama we beýleki ýurtlara eksport edildi we önümlerimiz tarapyndan ykrar edildi müşderiler we yzygiderli ýokary öwgi alýarlar.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly ýokary hilli awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Otly klapanlar
OE .OK 4M5G 9F991 FA / BK2Q 9E926 AC / 2S6U 9F991 EA / 7S7G 9F991 CA / CN1G 9F991 AB / 8A6G 9F991 AC
Jemleýji nomer 1537636/1362955/1444984/1781960/1333604/1358593/1404858/1483795/1505642/1751015/1745465
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

2S6U 9F991 EA
4M5G 9F991 FA
7S7G 9F991 CA.
8A6G 9F991 AC
BK2Q 9E926 AC
CN1G 9F991 AB

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

4-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

5-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

6-njy sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"


  • Öňki:
  • Indiki: