“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin ýokary öndürijilikli ýangyç injektor burun

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Uelangyç injektor burunlary
OEM NOOK:8A6G 9F593 AA / DS7G 9F593 EA / BK2Q 9K546 AG / 6C1Q 9K546 AC / CK4Q 9K546 AA / GP2 9K546 AA
NO.1538984 / 1852588/2012908/1746967/1378432/1819881/1746967
Awtoulag öndürijisi:Ford Transit
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin ýangyç injektor burunlarymyz bar, mysal üçin: 8A6G 9F593 AA / DS7G 9F593 EA / BK2Q 9K546 AG / 6C1Q 9K546 AC / CK4Q 9K546 AA / GP2 9K546 AA ..., paketli asyl bölekleri ýeterlikdir. aksiýa, MOQ çägi ýok, tölegi TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde kabul edýäris, belli bir gowşuryş möhleti, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

Zawodyň bahasy bilen Hytaýyň “Ford” ýangyç injektor burunlarynyň doly görnüşini satýarys.“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory” ýaly “Ford” awtoulag zapas şaýlarynyň ähli ugurlarynda ýöriteleşýäris, şeýle hem Geely, Chery, Great Wall, Mg we ş.m. Biz bilen iş alyp barmak üçin içerde we daşary ýurtly alyjylary tüýs ýürekden garşylaýarys.

Gyzgyn - hytaý ýangyç injektorlaryny, ýangyç injektorlaryny zawod bahasy bilen satýarys.Biziň wezipämiz "ygtybarly bahalarda ygtybarly ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek".Awtoulag böleklerimiz Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama we beýleki ýurtlara eksport edildi we güýçli we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýduk. bilen gatnaşyklar.Geljekdäki iş gatnaşyklaryny we özara üstünlik gazanmak üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys!

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly ýokary hilli awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Uelangyç injektor burunlary
OE .OK 8A6G 9F593 AA / DS7G 9F593 EA / BK2Q 9K546 AG / 6C1Q 9K546 AC / CK4Q 9K546 AA / GP2 9K546 AA
Jemleýji nomer 1538984/1852588/2012908/1746967/1378432/1819881/1746967
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

6C1Q 9K546 AC
8A6G 9F593 AA
0445110690
BK2Q 9K546 AG
CK4Q 9K546 AA
DS7G 9F593 EA

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

3-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."


  • Öňki:
  • Indiki: