“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin ýokary hilli Hytaý dolandyryş ýaragy

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Dolandyryş ýaraglary
OEM NOOK:CN15 3042 AB / CN15 3051 AB / DG80 34350 A / DG80 34300 A / 3M51 3A423 AD / 3M51 3A424 AD / AB31 3079 AF / EB3Z 3079 R
/ EB3C 3079 B1C / EB3Z 3078 R / EB3C 3079B1A / AB31 3078 AF / EB3C 3084 B1A / EB3Z3084L / EB3C 3091B1A / EB3Z3085L / EB3C 3078 A1C / EB3C 3079 A1A / JB3C / UC3C 34 250D / UC3C 34 200D / BV61 3A423 AP / BV61 3A424 AP / 7C19 3A052 AA / 7C19 3A053 AA / BB5Z 3078 B / BB5Z 3079 B / GB5Z 3078 D
Jemleme NOOK:1783551/1793902/1782485/1793903/1570284/1570285/1731076/1733522/1944902/1944898/5232167/1921746/1944898/5232167
Awtoulag öndürijisi:Ford Transit
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin gözegçilik ýaraglarymyz bar, mysal üçin: CN15 3042 AB / CN15 3051 AB / DG80 34350 A / DG80 34300 A / 3M51 3A423 AD / 3M51 3A424 AD / AB31 3079 AF / EB3Z 3079 R
/ EB3C 3079 B1C / EB3Z 3078 R / EB3C 3079B1A / AB31 3078 AF / EB3C 3084 B1A / EB3Z3084L / EB3C 3091B1A / EB3Z3085L / EB3C 3078 A1C / EB3C 3079 A1A / JB3C / UC3C 34 250D / UC3C 34 200D / BV61 3A423 AP / BV61 3A424 AP / 7C19 3A052 AA / 7C19 3A053 AA / BB5Z 3078 B / BB5Z 3079 B / GB5Z 3078 D ..., paketli asyl bölekler , MOQ çägi ýok, tölegi TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde kabul edýäris, belli bir gowşuryş möhleti, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

Hytaýyň Dolandyryş ýaragynyň ähli görnüşi üçin OEM / ODM zawod önümlerini hödürleýäris.“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory”, şeýle hem “Geely”, “Chery”, “Great Wall, Mg” we ş.m. ýaly Hytaý awtoulag markalarynyň ähli ugurlary boýunça ýöriteleşýäris. Müşderilerimize iň oňat hilli çözgütler, iň bäsdeşlik bahalary we iň wagtynda eltip berýäris.

“Ford Control Arm” -yň lomaý bahasyny hödürleýäris.Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, panama we daşary ýurtlardaky pudak mukdary bilen berk we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýduk. kompaniýalary.Önümlerimiz daşary ýurtly müşderiler tarapyndan barha tanalýar, her bir müşderi üçin iň gowy hyzmaty hödürläris, dünýädäki alyjylary biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek, ýeňiş gazanmak üçin tüýs ýürekden garşy alarys.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly ýokary hilli awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Dolandyryş goly
OE .OK CN15 3042 AB / CN15 3051 AB / DG80 34350 A / DG80 34300 A / 3M51 3A423 AD / 3M51 3A424 AD / AB31 3079 AF / EB3Z 3079 R
/ EB3C 3079 B1C / EB3Z 3078 R / EB3C 3079B1A / AB31 3078 AF / EB3C 3084 B1A / EB3Z3084L / EB3C 3091B1A / EB3Z3085L / EB3C 3078 A1C / EB3C 3079 A1A / JB3C / UC3C 34 250D / UC3C 34 200D / BV61 3A423 AP / BV61 3A424 AP / 7C19 3A052 AA / 7C19 3A053 AA / BB5Z 3078 B / BB5Z 3079 B / GB5Z 3078 D
Jemleýji nomer 1783551/1793902/1782485/1793903/1570284/1570285/1731076/1733522/1944902/1944898/5232167/1921746/1944898/5232167
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

3M51 3A423 AD
AB31 3079 AF
BV61 3A423 AP
DG80 34350 A.
EB3C 3079 B1A
JB3C 3078 A1B

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

4-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

5-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

6-njy sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"


  • Öňki:
  • Indiki: