“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer Territory” üçin iň ýokary üpjün edijiler “Camshaft” pozisiýa datçigi

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Kamşaft pozisiýasynyň datçigi
OEM NOOK:4M5G 12K073 AA / 6C11 12K073 AC / AS71 12K073 AB / PE01 18 230
Jemleme NOOK:504048261/1811604/1846738
Awtoulag öndürijisi:Ford Ranger Ewerest
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

“Ford” üçin ähli seriýalar üçin kameranyň pozisiýa datçigi bar, mysal üçin: 4M5G 12K073 AA / 6C11 12K073 AC / AS71 12K073 AB / PE01 18 230 ..., paketli asyl hil bölekleri, ýeterlik paýy bar, MOQ çägi ýok, kabul edýäris TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde töleg, belli bir gowşuryş möhleti, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

Biz hytaý awtoulag böleklerini, kamsa pozisiýasynyň datçigini lomaý satýarys.Kompaniýamyz halkara bazary ösdürmäge ünsi jemleýär we “Ford” kamerasynyň pozisiýa datçikleriniň doly toplumyny hödürleýäris.“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory” ýaly “Ford” awtoulag zapas şaýlarynyň ähli ugurlarynda ýöriteleşýäris, şeýle hem Geely, Chery, Great Wall, Mg we ş.m. Biz ýokary hilli önümleri öndürmäge we müşderilere satuwdan soň professional hyzmat bermäge üns berýäris.

“Ford China” awtoulag zapas şaýlary, “Ford kamsaft” pozisiýa datçikleri üçin iň ýokary üpjün edijilerimiz bar.Häzirki wagtda önümlerimiz Türkiýä, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama we beýleki ýurtlara we dürli sebitlere eksport edildi.Hytaýda we dünýäniň beýleki potensial müşderileri bilen giň aragatnaşyk gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Kamşaft pozisiýasynyň datçigi
OE .OK 4M5G 12K073 AA / 6C11 12K073 AC / AS71 12K073 AB / PE01 18 230
Jemleýji nomer 504048261/1811604/1846738
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

4M5G 12K073 AA
6C11 12K073 AC
504052598
AS71 12K073 AB
PE01-18-230

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

4-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

5-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

6-njy sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"

 


  • Öňki:
  • Indiki: