“Ford Transit Ranger Everest Focus Fiesta Ecosport Mondeo Explorer” sebitiniň lomaý bahasy

Gysga düşündiriş:

Bölekleriň ady:Howa kabul ediş usuly
OEM NOOK:BB3Q 9424 AE / BK2Q 9424 CD / BC1Q 9424 AA / 3C1Q 9424 BB / DS7G 9424 EAZ / 4M5G 9424 CD
NOOK :1770539/1770548/1236707/1807950
Awtoulag öndürijisi:Ford Transit
MOQ:1 HK
Eltip bermegiň wagty:7-15 gün
Üpjünçilik kuwwaty:1000PCS Bir aý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm

Ford üçin ähli seriýalar üçin howa kabul ediş manifoldy bar, mysal üçin: BB3Q 9424 AE / BK2Q 9424 CD / BC1Q 9424 AA / 3C1Q 9424 BB / DS7G 9424 EAZ / 4M5G 9424 CD ..., paketli asyl hil bölekleri ýeterlikdir aksiýa, MOQ çägi ýok, tölegi TT / Wester kärdeşler arkalaşygy / Moneygram hökmünde kabul edýäris, belli bir gowşuryş möhleti, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7 günüň içinde harytlaryň mukdaryna we mukdaryna, mysal üçin sargyt, iberilmegine baglydyr.

Müşderilerimize ýokary hilli önümler, iň oňat çözgütler we birinji derejeli kömek berýäris.“Ford” awtoulag zapas şaýlaryny satyn almakda 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.“China Ford” OEM ulagynyň dizel işleýiş ulgamynyň köp sanly garnituralaryny lomaý satýarys.“Ford Transit”, “Ranger”, “Ewerest”, “Fokus”, “Fiesta”, “Ekosport”, “Mondeo”, “Explorer”, “Territory” we ş.m. ýaly “Ford” awtoulag zapas şaýlarynyň ähli ugurlarynda ýöriteleşdik.Awtoulag zapas şaýlaryny satyn almak islegi bar bolsa, haýal etmän biziň bilen habarlaşyň, biz iň gowy üpjün ediji bolarys.

Hytaýyň zawodynyň lomaý bahasy bilen üpjün edýäris, Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Wýetnam, Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja, Taýland, Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa bilen berk we uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. , Argentina, panama we bu pudakdaky beýleki köp sanly daşary ýurt kompaniýalary.Has köp bazar zerurlyklaryny we uzak möhletleýin ösüşi üpjün etmek üçin 1760 inedördül metr ammarymyz bar.Uly üpjünçilik kuwwatymyz bar.Elbetde, hyzmat ulgamyny kämilleşdirmegi, müşderileriň isleglerini has gowy kanagatlandyrmagy dowam etdireris.

Üstünlik

1. “Ford” -a 10+ ýyllap ähli awtoulag böleklerine üns beriň.
2. Doly önümler, bir gezeklik satyn almak, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak.
3.Biz esasan özboluşly awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, şeýle hem ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.
4. Hytaýda öndürilen ýokary hilli özboluşly, 1760 inedördül metrden gowrak ammar bar, köp bölegi ätiýaçda.
5.Hünär teklibi berilýär, Iň oňat teklip dürli talaplar esasynda satuwlarymyz tarapyndan berler.

Parametrler

Önümleriň ady Howa kabul ediş usuly
OE .OK BB3Q 9424 AE / BK2Q 9424 CD / BC1Q 9424 AA / 3C1Q 9424 BB / DS7G 9424 EAZ / 4M5G 9424 CD
Jemleýji nomer 1770539/1770548/1236707/1807950
Model “Ford Transit Ranger Everest Explorer Focus Fiesta Ecosport Mondeo Territory” üçin
MOQ 1
Gaplamak Bitarap gaplamak
Töleg möhleti 30% T / T goýum, gowşurmazdan ozal balans
Wagt gowşurmak Töläniňizden 7-15 gün soň
Hil Qualityokary hilli
Kepillik 12 aý
Üpjünçilik kuwwaty Bir aýda 1000PCS

Jikme-jiklikler

4M5G 9424 CD
BB3Q 9424 AE
BC1Q 9424 AA
BK2Q 9424 CD (2)
BK2Q 9424 CD
DS7G 9424 EAZ

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
"J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. S 4 buýrugyňyz. "

4-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

5-nji sorag.Näme üçin bizi saýlamaly?
"J: Bazar üpjün edijisi , Zawodyň bahasy , Uly aksiýa , Kiçijik sargytlar hem hoş geldiňiz , Uly üpjünçilik ukyby Time Wagtynda gowşuryş , Professional we kämil hyzmat."

6-njy sorag.Haýsy ýurtlary eksport etdiňiz?
"J: Aziýa: Filippinler, Malaýziýa, Indoneziýa, Wýetnam, Kamboja, Taýland, Türkiýe, Mýanma Günorta Amerika: Ekwador, Çili, Peru, Kolumbiýa, Argentina, Panama Europeewropa: Russiýa, Angliýa, Jorjiýa, Ukraina"


  • Öňki:
  • Indiki: